Werkgeluk stimuleren en behouden

Werkgeluk stimuleren en behouden

27 sep. 2020

Zeker in de huidige coronatijd is er veel aandacht voor het thema werkgeluk. Logisch, de nieuwe manier van werken op de praktijk en alle veranderingen om ons heen zorgen bij veel mensen voor de nodige concentratieproblemen.  Dit kan optimaal functioneren in de weg staan en het werkgeluk aantasten, met personele praktijkproblemen tot gevolg. Hoogste tijd dus om aan dit onderwerp serieus wat aandacht aan te besteden.

Energie geven en opdoen

Plezier in je werk of werkgeluk betekent voor de meeste mensen positieve energie geven én opdoen. Dat kan in allerlei dingen zitten, van groot tot klein, en is voor iedereen anders. Natuurlijk draait het om de inhoud van het werk, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, expertise en beloning. Daarnaast speelt ook de sfeer in de praktijk een relevante rol, merkbaar in de omgang met collega’s en patiënten. Het zijn allemaal zaken die voelbaar én meetbaar zijn. Hoe maak je werkgeluk meetbaar? Door het te koppelen aan prestaties en productiviteit. Immers, als je lekker in je vel zit, ben je gewoon productiever.

Zo bevorder je werkgeluk

Met deze wetenschap ontstaat er wel een flinke uitdaging: hoe zorg je ervoor dat je medewerkers zich goed voelen? Besef hierbij dat wederkerigheid één van de belangrijkste aspecten van werkgeluk is. Belangrijk is om op het juiste moment de juiste vragen te stellen. Wat heeft de medewerker nodig om zich op een bepaald moment goed te voelen en optimaal te functioneren? En hoe voorzie jij hierin als werkgever? Het antwoord op deze vragen is cruciaal om werkgeluk te bevorderen.

Stel: een assistente heeft meer behoefte aan saamhorigheid. Maak dan vooral duidelijk dat jullie een koppel zijn, je doet het werk niet alleen. Maak er een gewoonte van om ’s morgens samen even het dagprogramma door te nemen, benadruk bij welke patiënten jij wat problemen verwacht. Vraag haar om extra alertheid en indien nodig gerichte maatregelen. Sluit de dag ook behoorlijk af en stel complimentjes niet uit. Met tien minuten per dag hiervoor kom je een heel eind.

De praktijkmanager die op zoek is naar een impuls voor haar verantwoordelijkheid, kan gebaat zijn bij een project om bijvoorbeeld kwetsbare ouderen in de praktijk beter in beeld te krijgen. Voor de mondhygiënist die een project uit haar ICO-groep wil belichten, kan een teamavond mét POH’ers uit naburige huisartsenpraktijken de interdisciplinaire samenwerking bevorderen. Zo zijn er talloze voorbeelden te bedenken van behoeften die goed aansluiten op de mogelijkheden in de praktijk.

Hoge, maar realistische ambities

Bij het invullen van dit palet gaat het erom de juiste balans te vinden tussen aangename werkomstandigheden enerzijds en het bieden van uitdagende doelen anderzijds. Stel hoge, maar realistische ambities en blijf menselijk. Niks is zo onbevredigend als het niet (kunnen) behalen van verwachtingen. Blijf in elk geval in contact met je team, zodat je weet wat er speelt. En, minstens net zo belangrijk, vergeet ook niet wat relevant is voor jouw eigen werkgeluk.

Als werk een goed gevoel geeft…

Natuurlijk, het overgrote deel van persoonlijk welbevinden wordt bepaald in de privésfeer. Maar hoeveel uren van de dag bevindt iemand zich op werk? En hoe vaak wordt er daarbuiten thuis over dat werk gesproken? Geeft dat een prettig gevoel of worden regelmatig de wenkbrauwen gefronst? Stapt een medewerker met weerzin de praktijk binnen of vormt werk een waardevol onderdeel van het leven? Dat positieve gevoel, die - al dan niet onbewuste - betrokkenheid bij de praktijk, juist dàt element vormt een onmisbare voorwaarde voor werkgeluk. En het bewerkstelligen daarvan ligt echt méér binnen je bereik dan je denkt.

Investeren in welzijn

Investeer daarom niet alleen in de zakelijke aspecten van de relatie met je medewerkers, maar ook in de overige factoren die het persoonlijk welbevinden van de medewerkers bevorderen. Het resultaat daarvan merk je niet alleen aan de werksfeer, loyaliteit in het team en productiviteit op de werkvloer. Het resulteert er ook in dat je minder tijd, geld en energie hoeft te besteden aan het oplossen van personele problemen. Investeer in het welzijn van je medewerkers en merk wat dát voor je praktijk betekent. Uiteindelijk wordt iedereen daar beter van!

Behoefte aan inspiratie?

Meedenken over dit onderwerp? Of behoefte aan inspiratie voor jouw praktijk? Bel of mail naar +31(0)853035929 of stuur een email naar info@dentalcens.nl t.a.v. werkgeluk.


Terug naar overzicht