Psychologisch contract bij sollicitaties

Psychologisch contract bij sollicitaties

12 sep. 2021

‘Dank je voor het gesprek, je hoort in de loop van de volgende week onze reactie.’ Of: ‘Ik heb geen tijd gehad om je CV te bekijken, dus vertel’. Het zijn slechts enkele voorbeelden van reacties die kandidaten krijgen tijdens sollicitatiegesprekken in de praktijk. De vraag daarbij is: getuigen zulke reacties simpelweg van onhandigheid of is er sprake van arrogantie danwel onwetendheid?

Juist zo’n eerste kennismaking tussen sollicitant en mogelijk nieuwe werkgever legt een belangrijke basis voor het ‘psychologische contract’, ofwel de manier waarop werknemers hun arbeidsrelatie met de werkgever beleven. Het draait immers niet alleen om ‘loon in ruil voor arbeid’. Zeker in een krappe arbeidsmarkt kunnen impliciete aspecten als waardering en respect van doorslaggevend belang zijn om van baan te switchen. Die beslissing wordt bovendien mede op gevoel genomen en dat gevoel wordt tijdens de sollicitatieprocedure gevormd. Enkele praktische tips kunnen je helpen om daar zo goed mogelijk op in te spelen.

Beperk het aantal afspraken. Er zijn kandidaten die 3 of 4 keer op gesprek moeten komen. Waarom? Meestal volstaan een eerste gesprek, een meeloopdag in de praktijk en een afrondend gesprek. Snel schakelen is sympathieker naar de sollicitant en doeltreffender voor je praktijk.

Wie zijn er bij het eerste gesprek aanwezig? Bedenk wat je wilt weten van een kandidaat én welke informatie je wilt overdragen. Een tandarts heeft wellicht andere vragen over je praktijk dan een assistente, denk dus na over de medewerker(s) die je bij het kennismakingsgesprek aan tafel uitnodigt.

Plan tijd voor gesprekken. Niets is zo funest als de vraag ‘kun je in mijn lunchpauze komen voor het sollicitatiegesprek?’. Zo van: ‘het moet even tussendoor’. Natuurlijk, je interne planning kan complex zijn, maar onderschat in dat opzicht ook niet de situatie van de persoon die tegenover je zit. Voldoende tijd reserveren duidt op respect.

Neem tijd voor een goede voorbereiding. Lees een CV, stel een vragenlijstje op. Wat zijn de essentials, wat wil je nog meer weten? Verdiep je in de kandidaat, dat kan verrassend waardevolle extra informatie opleveren.

Denk na over je ambassadeurs. Een dag meelopen in de praktijk is voor beide partijen een prima manier om elkaar beter te leren kennen. Zorg er wel voor dat de begeleidende collega’s tijd hebben voor én interesse in de mogelijk nieuwe collega. Open deur? Er zijn genoeg ervaringen van sollicitanten die aangeven hoe het níet moet.

Maak verwachtingen duidelijk. Wordt een kandidaat goed ingewerkt? Is overwerken gebruikelijk? Hoe gaan collega’s binnen en buiten werktijd met elkaar om? Over dergelijke zaken wordt tijdens sollicitaties nauwelijks gesproken. Ze hebben echter wel veel invloed op de werksfeer. Als een werknemer meer krijgt dan verwacht, vergroot dat de loyaliteit naar de werkgever. En omgekeerd.

Zorg voor een snelle afhandeling van de sollicitatie. Informeer de kandidaat zo snel mogelijk over je besluit, zorg dat het arbeidscontract op orde is en snel wordt toegestuurd. Laat een sollicitant niet ‘bungelen’, schep duidelijkheid en kom afspraken na.

Het spreekt allemaal voor zich, maar ook hier geldt dat de praktijk weerbarstig is. Bedenk dat een kandidaat gemiddeld twee tot drie weken in de lucht is én ondertussen verder om zich heen kijkt. Met een doordacht sollicitatiebeleid benut je de kracht van het psychologische contract. Grote kans dat het nieuwe arbeidscontract dan rap en probleemloos getekend kan worden.

Ondersteuning nodig bij het sollicitatietraject en het werven van nieuwe medewerkers? Bel DentalCens.


Terug naar overzicht