Nieuw: 9 weken betaald ouderschapsverlof

Nieuw: 9 weken betaald ouderschapsverlof

18 okt. 2021

Vanaf augustus 2022 krijgen kersverse ouders 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald, tot 50% van het maximale dagloon. Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste 8 levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgevers en werknemers hierover binnen een bedrijf of cao andere afspraken over maken. Wat blijkt: slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op, niet iedereen kan zich dat veroorloven. Daarom heeft het kabinet besloten om de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen, onder de voorwaarde dat deze weken in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.

Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van vijftig procent van hun dagloon, tot vijftig procent van het maximum dagloon. De regeling gaat op 2 augustus 2022 in. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen, kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Deze kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen, maar dus zonder betaling. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.

(Bron: Rijksoverheid.nl)


Terug naar overzicht