De 7 belangrijkste HR-maatregelen

De 7 belangrijkste HR-maatregelen

23 dec. 2018

Het kabinet heeft tijdens Prinsjesdag meerdere maatregelen op HR-gebied aangekondigd. Ben je benieuwd welke invloed deze maatregelen hebben op de gang van (personeels)zaken binnen jouw tandartspraktijk? In dit artikel vind je de belangrijkste maatregelen op een rij.

Wettelijke minimumloon 

Het wettelijke minimumjeugdloon voor werknemers van 18,19 en 20 jaar gaat omhoog. Daarbij hebben werknemers vanaf 21 jaar per 1 juli 2019 recht op het volledige minimumloon. 

Geboorte-, pleegzorg- en adoptieverlof

Het voorstel WIEG – Wet invoering extra geboorteverlof – ligt bij de tweede kamer. Het voorstel betreft de verlenging van het geboorteverlof, zodat (fulltime) medewerkers vijf hele werkdagen - volledig doorbetaald - op kunnen nemen bij bevalling van hun partner. Per 1 juli 2020 kunnen partners vijf extra weken verlof opnemen tegen een UWV-uitkering. De hoogte van deze uitkering zal 70% van het maximale dagloon zijn. Per 1 januari 2019 hebben medewerkers ook recht op zes weken pleegzorg- en adoptieverlof. 

Compensatie transitievergoeding

Bij het ontslaan van een medewerker na twee jaar ziekte, is de werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen. Onlangs is er in de Eerste Kamer ingestemd met een wet om deze vergoeding te compenseren. Wanneer deze wet van kracht gaat is nog niet duidelijk. De compensatie kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De betaalde transitievergoedingen sinds 1 juli 2015 kunnen dus alsnog gecompenseerd worden. 

Wet DBA wordt vervangen

De schijnzelfstandigheid zal worden aangepakt en de wetgeving voor zzp’ers zal veranderen. Hoe de wet er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Per 1 januari 2019 wil het kabinet kunnen specificeren wanneer er sprake is van gezag, en dus schijnzelfstandigheid, of daadwerkelijke zelfstandigheid. 

Invoering tweeschijvenstelsel

Vanaf 2021 zullen er nog maar twee belastingschijven zijn in plaats van vier. Het idee is om zo werken lonender te maken. In 2019 zullen de tarieven van de tweede en derde schijf al dalen. Vanaf 2021 geldt er een basistarief van 37% voor inkomens onder de € 68.507,-. Voor inkomens boven die grens zal het toptarief van 49,5% gelden. 

Inkorting 30%-regeling

Waar werkgevers nu nog 8 jaar lang een onbelaste kostenvergoeding van 30% mogen geven aan medewerkers uit het buitenland, zal dit 5 jaar worden. Het kan dus zijn dat buitenlandse tandartsen, die nog een regeling van 8 jaar hebben, straks geen recht meer hebben op 30% kostenvergoeding in de laatste 3 jaar. 

Invoering Wet Arbeid in Balans

De Wet Arbeid in Balans ligt bij de Tweede Kamer. De invoering van de wet staat gepland voor 1 januari 2020.

De WAB betreft o.a. het volgende:  

- De proeftijd wordt verruimd. Bij tweejarige contracten wordt de proeftijd verruimd naar drie maanden en bij een vast contract naar vijf maanden.
- Extra ontslaggrond wordt ingevoerd. De optelsom van redenen voor ontslag, kunnen samen een redelijke grond voor ontslag op gaan leveren.
- Transitievergoeding geldt vanaf eerste werkdag. Binnen de opbouw van de transitievergoeding gaat elk dienstjaar tellen voor een derde van een maandsalaris.
- De WW-premie voor werknemers met een flexibel contract wordt verhoogd ten opzichte van werknemers met een vast contract.
- De ketenregeling wordt weer verlengd. Pas na drie jaar dienstverband krijgen werknemers recht op een vast contract voor onbepaalde tijd.
- Oproepkrachten hoeven niet permanent beschikbaar te zijn. Een oproepkracht hoeft niet permanent beschikbaar te zijn, maar dient zich wel beschikbaar te stellen als een oproep minsten vier dagen van tevoren plaatsvindt.
- Payroll werknemers krijgen dezelfde voorwaarden. De primaire en secundaire voorwaarden voor payroll werknemers en vaste werknemers worden gelijkgetrokken, met uitzondering van de pensioenregeling. 


Terug naar overzicht