Blijven werken tot aan het pensioen?!

Blijven werken tot aan het pensioen?!

4 dec. 2021

Ruim 55% van zorgverlenende medewerkers in de tandheelkunde twijfelt of ze blijven doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd, zo blijkt uit recent representatief onderzoek. Dat is nogal wat. Hoe kun jij ervoor zorgen dat je jouw team jarenlang aan boord houdt?!

Duurzame inzetbaarheid klinkt misschien niet mooi, maar is wel degelijk een hot item. Niet verwonderlijk: het personeelstekort in de tandheelkunde neemt rap toe, evenals de werkdruk in de praktijk. Dat is geen aantrekkelijke combinatie. En aangezien het behouden van personeel nog altijd goedkoper is dan het werven van nieuwe medewerkers, verdient gericht personeelsbeleid alle prioriteit. Toch gaan we dikwijls pas praten over duurzame inzetbaarheid als er sprake is van verminderde inzetbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan verzuim of een burn-out. Daarmee lopen we flink achter de feiten aan.

Latent op zoek naar ander werk

Recent representatief onderzoek door DentalCens en Adviesbureau "Fit in je werk" toont aan dat ruim een kwart van de medewerkers in de tandheelkunde denkt dat ze niet kan of wil doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd. Zo’n 55% van de ondervraagden twijfelt of ze, fysiek of mentaal, in staat is om de huidige functie tot het pensioen vol te houden. Een kwart van de medewerkers twijfelt of ze nog wel tevreden is over het huidige werk. De kans is dus groot dat één op jouw vier medewerkers latent op zoek is naar ander werk.

De verklaring is logisch

Deze twijfel en onvrede worden veroorzaakt door twee – ongetwijfeld herkenbare - factoren: de hoge lichamelijke belasting plus werkdruk in de praktijk. Ruim 52% van de medewerkers vindt dat hun werk lichamelijk veel van hen eist. Bovendien geeft 48% aan dat ze regelmatig of vaak te veel werk hebben. Dat verklaart wel waarom mensen twijfelen of ze in de tandheelkunde willen blijven werken.

Belangrijk: zelfreflectie

‘In mijn praktijk loopt dat niet zo’n vaart,’ horen we je zeggen. Daar kun jij je aardig in vergissen. Durven jouw teamleden eerlijk te zeggen wat hen dwars zit en sta jij als praktijkeigenaar of praktijkmanager open voor zulke feedback? In veel praktijken staat zelfreflectie nauwelijks structureel op de agenda. De vraag is ook of je als team voldoende tot de kern van de zaak kunt komen. Kun jij een objectieve inventarisatie op praktijkniveau maken, inclusief praktische werkbare oplossingen?

Autonomie wordt gewaardeerd

Toch gloort er licht aan de horizon. Want er is wel degelijk iets dat jij zelf kunt doen. Het merendeel van de ondervraagde medewerkers ervaart namelijk veel autonomie en de kans om eigen initiatief in het werk te gebruiken. Dat inzicht kun je als kapstok gebruiken om de duurzame inzetbaarheid van jouw teamleden te vergroten. Waarbij het belangrijk is dat de medewerkers een gezonde balans vinden tussen energievreters en energieboosters in het werk. Omgaan met werkdruk, investeren in sociale werkaspecten en het benutten van de variatie in het werk zijn hierbij cruciaal.

Kortom: wees realistisch, plaats duurzame inzetbaarheid op de praktijkagenda en onderneem gericht actie. Zo zorgt u ervoor dat jouw medewerkers voor je blijven werken.


Terug naar overzicht