Alcoholproblemen op werk: hoe is úw beleid?

Alcoholproblemen op werk: hoe is úw beleid?

19 jul. 2023

Lekker in het weekend ‘losgaan’ en ’s maandags met een suf hoofd op werk verschijnen. Dat is onwenselijk, maar gebeurt. Erger wordt het als er sprake is van een doorlopend alcoholprobleem. Dat komt vaker voor dan gedacht: cijfers wijzen uit dat bijna 16% van de werkenden ‘riskant’ drinkt. Dat komt neer op 1,5 miljoen werkenden die zó veel drinken, dat hun werk eronder lijdt. Werkgevers geven dan ook aan steeds meer geconfronteerd te worden met de gevolgen van medewerkers die alcohol (of drugs) gebruiken.

Volgens de Arbowet draagt u als werkgever zorg voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw medewerkers. Maar hoe doet u dat? Als u erop alert bent, kunt u signalen van een ‘middelen’probleem oppikken. Een collega gaat zich anders gedragen, komt bijvoorbeeld vaker te laat, meldt zich vaker kort ziek, gaat meer fouten maken of doet er langer over om het werk af te krijgen. Bij zulke collega’s brengt het gebruik van alcohol, drugs (of medicijnen) risico’s met zich mee voor uw organisatie: niet alleen voor patiënten, maar ook voor de andere medewerkers in de praktijk.

Hoe reageert u als u denkt dat een medewerker een ‘middelen’probleem heeft? Wat doet u als een andere medewerker zorgen uitspreekt over het middelengebruik van een collega? Iemand zal zelf niet snel over zijn of haar probleem beginnen, uit schaamte of angst voor represailles. Dus het is aan u om het gesprek aan te gaan en uw bezorgdheid te uiten.

En ja, het aanspreken van een collega kan lastig zijn. U wilt bijvoorbeeld de verstandhouding niet verstoren, wat voor bewijs heeft u eigenlijk en er speelt op privégebied misschien wel meer bij deze collega wat nu niet aangepakt kan worden. En wat als het probleem wordt ontkend, die kans is groot. Toch is een gesprek met de betreffende medewerker een noodzakelijke eerste stap om een probleem bespreekbaar en inzichtelijk te krijgen én om het vervolgens samen aan te pakken.

Het is handig als u hierbij gebruik kunt maken van een goed Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM). Om werkgevers hierbij te ondersteunen, heeft het ADM-team van het Trimbos-instituut in samenwerking met het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) een toolbox ontwikkeld. Deze toolbox geeft antwoord op vragen zoals ‘hoe stelt u een ADM-beleid op, waaraan moet u allemaal denken en hoe creëert u draagvlak in de praktijk?’ Daarnaast biedt de toolbox verschillende materialen die werkgevers, werknemers, bedrijfs- en HR-managers kunnen helpen om een ADM-beleid te maken.

Denk niet ‘in ons team spelen zulke problemen niet’. Uw organisatie zal niet de eerste zijn waar problematisch alcohol-, drugs- of medicijngebruik speelde zónder dat dit merkbaar was aan een collega ‘onder invloed’. Hoe eerder u problematisch gebruik of een verslaving signaleert, des te sneller u effectieve hulp kunt bieden. Dan is het prettig als u een doeltreffend ADM-beleid kunt inzetten. Meer weten? www.herkenalcoholproblematiek.nl


Terug naar overzicht