Aan de slag voor meer werkplezier

Aan de slag voor meer werkplezier

7 apr. 2022

Het is dé uitdaging in veel tandartspraktijken: hoe houden we een gezonde balans tussen datgene wat energie geeft en dat wat energie vreet?! Een team van TC Vitalis in Alphen aan den Rijn volgde de inspirerende trainingen ‘Samen met plezier aan het werk’ en ‘Regie over je werk en loopbaan’ van Adviesbureau Fit in je Werk. Het resultaat? Meer werkplezier dankzij nieuwe inzichten, concrete persoonlijke doelen en praktische handvatten om de regie in handen te houden. “Je leert niet alleen meer over jezelf en je collega’s, maar ook hoe je zaken op het werk anders kunt regelen en bekijken. Echt heel waardevol.”

“Goede zorgverlening begint bij het ontzorgen, stimuleren en ondersteunen van je medewerkers,” stelt Elmar Luyendijk, tandarts en eigenaar van TC Vitalis in Alpen aan den Rijn. “Als zij lekker in hun vel zitten, kan de zorgprofessional zijn werk ontspannen en goed doen. Dat leidt weer tot tevreden patiënten, een goed praktijkrendement, enzovoort! Een team waarin vertrouwen heerst, bereikt de beste resultaten. Daar moet je regelmatig aan werken. Dus volgden zeven medewerkers van onze twee tandartspraktijken onlangs het trainingsprogramma gericht op meer werkplezier, verzorgd door Evelien van Leeuwen. Dit programma is gericht op samen met plezier en meer regie aan het werk. Die insteek past uitstekend bij de visie van ons MT.”

Aandacht voor welzijn

De keuze voor dit trainingsprogramma vloeide voort uit een recent medewerkerstevredenheidsonderzoek bij TC Vitalis. Hierin gaf een deel van de medewerkers aan dat er behoefte was aan (meer) sociale activiteiten en een sterker teamgevoel. “Aandacht voor dit sociale aspect van het werk is belangrijk om te voorkomen dat medewerkers de praktijk verlaten,” legt Evelien van Leeuwen uit, eigenaresse van Adviesbureau Fit in je Werk en expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid van (mond)zorgprofessionals. “Daarnaast gaven medewerkers aan een te hoge werkdruk te ervaren. In combinatie met een tekort aan oplaadmomenten gedurende de dag - te weinig pauzes - kan dit negatieve gevolgen hebben voor het welzijn van medewerkers. Daarom heb ik een op maat gemaakt trainingsprogramma ontwikkeld, afgestemd op de behoeften en wensen van medewerkers in de tandartspraktijken van Mondzorg Vitalis.

Samen voor meer werkplezier

Tijdens de eerste trainingssessie werden wetenschappelijke inzichten gedeeld over belangrijke elementen van een effectieve samenwerking. Ook het belang van vertrouwen, efficiënte communicatie en taakverdeling kwam aan bod. Evelien: “Via interactieve oefeningen, spellen en discussie konden deelnemers reflecteren op wat zij belangrijk vinden in de samenwerking met collega’s en hoe zij hieraan vorm kunnen geven. Het ‘in praktijk brengen daarvan’ werd in diverse teamsamenstellingen geoefend. Aan het einde van deze eerste trainingssessie vertrokken de deelnemers met concrete persoonlijke doelen om positieve samenwerking in hun werk te bevorderen. Ze konden er direct mee aan de slag.”

Balanceren tussen energiegevers en energievreters

De tweede training richtte zich niet alleen op werkbeleving, maar tevens op regie nemen over het werk. Dat is te realiseren door beter om te gaan met aspecten in het werk die energie kosten én door op zoek te gaan naar energiegevende aspecten.

“Deelnemers kregen de opdracht om hun werkbeleving in één woord samen te vatten,” vertelt Evelien, “de afbeelding hieronder geeft de reacties weer. De woorden die het grootst zijn afgebeeld, werden het meest genoemd. Opvallend is dat deelnemers hun werk voornamelijk uitdagend, chaotisch en stressvol vinden. Gelukkig werd ook de leuke kant van het werk belicht en werd benoemd dat het werk geregeld gezellig is. Deze afbeelding maakt duidelijk dat, als je personeel wilt binden en behouden, structurele aandacht voor werkbeleving essentieel is. Zo kunnen medewerkers immers, ondanks een veeleisende werkomgeving, het werk volhouden. Dat punt lijkt vanzelfsprekend, maar krijgt in de praktijk niet altijd de aandacht die het verdient.”

Balanceren tussen energiegevers en energievreters

In reflectie-opdrachten dachten de deelnemers na over manieren om hun werkplezier te vergroten en behouden. Daarbij kregen zij de opdracht om te achterhalen hoe zij kunnen omgaan met een hoge werkdruk en hoe zij hun werk zowel lichamelijk als mentaal kunnen volhouden. “Na de trainingssessie keerden de deelnemers huiswaarts met concrete plannen om, in de weken ná de training, energieverslindende taken te kunnen hanteren en hulpbronnen te vergroten. Deelnemers spraken af om elkaar te ondersteunen bij het realiseren van hun plannen in de praktijk. Zo kunnen zij samen voorkomen dat het geleerde in de waan van de dag naar de achtergrond verdwijnt.”

Eye-opener

“Ik vond de training echt heel leerzaam,” vertelt een deelnemende mondhygiënist. “Je leert niet alleen weer wat meer over jezelf, maar ontdekt ook hoe je zaken op het werk anders kunt bekijken. Geeft iets energie of kost het energie? Ook het stellen van duidelijke grenzen vond ik een eye-opener. Daarnaast ben ik van mening dat, als mensen meerdere werkzaamheden uitvoeren, het belangrijk is dat zij een duidelijke omschrijving hebben van de uit te voeren taken. Dan weet je beter wat er van elkaar verwacht wordt. Open communicatie blijft het allerbelangrijkste in teamverband. Ook vond ik het tijdens de bijeenkomsten fijn om zaken te delen waar je allemaal weleens tegenaan loopt. Je wilt niet roddelen, maar soms is het prettig om je even uit te spreken over gevoelens waar je mee zit.”

‘Zo moet ik het eens gaan proberen’

“Ik vond de training uitermate boeiend en verhelderend,” vult een officemanager aan. “Ik heb veel momenten gehad waarbij ik dacht ‘zo moet ik het eens gaan proberen’. De stappen om je doel te bereiken zijn duidelijk en haalbaar. Ook vond ik het fijn dat er echt naar je geluisterd wordt en dat je persoonlijk advies krijgt.”

“Deze trainingssessie heeft me geholpen om aan de slag te gaan met mijn persoonlijke obstakels, meer regie te nemen over mijn behandelingen en ondersteuning te vragen wanneer de werkdruk hoog is,” vat een deelnemende tandarts haar ervaring samen. “Tevens was het prettig om te horen waar de knelpunten van mijn collega's liggen, om zo samen weer een stap vooruit te kunnen zetten in een beter verloop van onze zorgplanning zowel binnen de praktijk als naar de patiënten toe. Bijzonder waardevol.”

Elmar,tot slot: “Naast deze positieve uitkomsten voor individuele medewerkers geeft dit trainingsprogramma onze praktijk als geheel een inspirerende impuls. Niet alleen wordt er bewuster stilgestaan bij individuele werkbeleving en samenwerking in het team, we hebben als werkgever ook concrete, op maat gemaakte adviezen gekregen om dit inzicht op een positieve, effectieven manier in praktijk te brengen.”

Is zo’n trainingsprogramma ook iets voor jouw praktijk? 

Neem vrijblijvend contact op: info@dentalcens.nl tav Evenlien van Leeuwen (fit in je werk)


Terug naar overzicht